Máy phân tích miễn dịch tự động HSCL 800

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
TÊN MÁY : MÁY PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG MODEL : HISCL-800
Nguyên lý hoạt động
Phương pháp Miễn dịch hóa phát quang liên kết enzyme.
Thông số đo: lên đến 24 thông số
• Bệnh truyền nhiễm :HISCL HBsAg; HISCL Anti-HBs; HISCL HBeAg;
HISCL Anti-HBe; HISCL Anti- HBc; HISCL Anti-HCV;
HISCL Anti-TP; HISCL Anti-HIV; HISCL HIVAg/Ab;
HISCL Anti- HTLV-1.
• Tầm soát ung thư : HISCL CEA; HISCL AFP; HISCL PSA; HISCL CA19-9;
HISCL CA125.
• Tuyến giáp : HISCL TSH; HISCL FT3; HISCL FT4.
• Thông số khác : HISCL TAT; HISCL PIC; HISCL TM; HISCL tPAI-C;
HISCL Insulin; HISCL Ferritin.
Công suất: 100 xét nghiệm/giờ (thời gian phân tích 17 phút kể từ lúc hút mẫu đến khi
hiển thị kết quả đo)
Trọng lượng và kích thước : Máy phân tích (bao gồm bộ tải mẫu)
• Nặng : 320 kg
• Rộng : 1,018 mm
• Sâu : 1,089 mm
• Cao : 1,295 mm
Thể tích lấy mẫu: 10-30 uL
Quản lý hóa chất:
• Hóa chất R1, R2, R3 và bộ chất nền phát quang: quản lý bằng RFID ( nhận dạng
tần số sóng vô tuyến)
• Hóa chất rửa chung, hóa chất rửa kim, hóa chất rửa đường ống : quản lý bằng mã
vạch
Lưu trữ dữ liệu: tối đa 100,000 mẫu
Tiêu thụ điện năng
• Điện áp: AC 100 V đến 240 V
• Tần số: 50/60 Hz