FIBULAR PLATE – HỆ THỐNG NẸP, VÍT KHÓA XƯƠNG MÁC

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Một giải phẫu đường viền, với thiết kế cấu hình đơn giản, đảm bảo giá trị thẩm mỹ cao nhất và phù hợp nhất" NẸP, VÍT KHÓA XƯƠNG MÁC - Chỉ định điều trị gãy xương: Xương bị gãy vụn, Phía trên củ lồi, Gãy Nội khớp và Ngoại khớp, Xương gãy lệch /Không kết nối. Đặc tính của Nẹp: Giải phẫu đường viền và cấu hình thấp, Đầy đủ cho bên trái và phải, Phù hợp với gãy xương đơn giản hay phức tạp, Tất cả các Nẹp và Đinh vít đều tương thích đầy đủ, Hỗ trợ trong điều trị tổn thương dây chằng mắt cá chân, Được thế kế...

Một giải phẫu đường viền, với thiết kế cấu hình đơn giản, đảm bảo giá trị thẩm mỹ cao nhất và phù hợp nhất"

NẸP, VÍT KHÓA XƯƠNG MÁC - Chỉ định điều trị gãy xương:

  • Xương bị gãy vụn,
  • Phía trên củ lồi,
  • Gãy Nội khớp và Ngoại khớp,
  • Xương gãy lệch /Không kết nối.

Đặc tính của Nẹp:

  • Giải phẫu đường viền và cấu hình thấp,
  • Đầy đủ cho bên trái và phải,
  • Phù hợp với gãy xương đơn giản hay phức tạp,
  • Tất cả các Nẹp và Đinh vít đều tương thích đầy đủ,
  • Hỗ trợ trong điều trị tổn thương dây chằng mắt cá chân,
  • Được thế kế cùng Bác sĩ phẫu thuật và dành cho Bác sĩ phẫu thuật.